Sector tirwedd ac adfywio

Two men wearing safety equipment holding a clipboard and surveying a quarry area

Os ydych chi’n dirweddwr, contractwr, neu’n gweithio yn y diwydiant cloddio ac echdynnu neu adeiladu, gall defnyddio compost a gweddillion treuliad anaerobig (a adwaenir hefyd fel AD) helpu i gynyddu eich cnwd (faint rydych chi’n ei gynhyrchu), cynnal priddoedd ffrwythlon, a rheoli eich biliau gwrtaith. Gwrteithiau adnewyddadwy yw compost a gweddillion treuliad anaerobig sy’n darparu deunydd organig a maethynnau cnydau cynaliadwy.

Pa gymorth y gallwch ei gynnig i fi neu fy sefydliad?

Mae WRAP Cymru yn darparu canllawiau ar sut i gael y budd mwyaf o gompost PAS 100 a gweddillion treuliad anaerobig PAS 110 yn y sector tirwedd ac adfywio.

Rydym yn gweithio’n agos gyda sefydliadau ymchwil arbenigol a chyrff sy’n cynrychioli diwydiant i sicrhau bod ein canllawiau’n ymarferol ac yn cael eu hategu gan dystiolaeth wyddonol gadarn. Ariennir y rhaglen waith hon yng Nghymru gan Lywodraeth Cymru.

Yn ogystal â’n canllawiau a’n hadnoddau y gellir eu lawrlwytho, gallwn hefyd eich rhoi mewn cysylltiad â sefydliadau a all gynnig rhagor o gymorth i chi.

Sut gallaf gael gafael ar y wybodaeth a’r canllawiau hyn?

Os ydych chi’n dirweddwr, contractwr, neu’n gweithio yn y diwydiant cloddio ac echdynnu neu adeiladu, gallai’r canllawiau canlynol fod yn ddefnyddiol:

Rhagor o wybodaeth

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i ardal we Tirwedd ac Adfywio WRAP, neu cysylltwch â ni.